ABC graafikot

a-b-c-graafikot
21.10.- 8.11.2009 Galleria DIX, Helsinki

”Taidegrafiikka on kulkenut monisatavuotisen tien puhtaasti teknisestä käsityöläisyydestä erääksi kukoistavimmista taiteen ilmaisumuodoista. Grafiikan nykyiseen suosioon on helppo löytää monia käytännöllisiä syitä: grafiikan työt ovat moni-ilmeisiä ja mukautuvat helposti ajan henkeen, ne sopivat mainiosti monen kodin ja julkisen tilan sisustukseen, kaiken lisäksi ne ovat verrattain edullisina monen taiteenystävän ulottuvilla. Grafiikan katsomisen kokemus rikastuu ja syvenee, kun taustalla on tietoa myös teoksen teknisestä toteutuksesta ja ymmärrystä siitä, mitä käytetyt tekniikka edellyttää tekijältä tai aiheelta.”

Näin todetaan uudessa, tämän näyttelyn yhteydessä julkaistavassa Taidegrafiikan ABC-teoksen alkusanoissa. Grafiikan yleisimpiä tekniikoita esittelevä projekti koostuu opaskirjasta, siinä mukana olevien referenssitaiteilijoiden ”a-b-c-graafikot”-nimeä kantavasta yhteisnäyttelystä ja samojen graafikoiden uniikkitöistä kootusta grafiikkasalkusta.

Mukana ovat OUTI HEISKANEN, MATTI HINTIKKA, LARS HOLMSTRÖM, PENTTI KASKIPURO, INARI KROHN, ELINA LUUKANEN, ANTTI RATALAHTI ja ESA RIIPPA.

”Taiteellisena ilmaisumuotona grafiikka on jokseenkin täydellinen vastakohta välittömämmille taiteenlajeille. Kun croquis-piirtäjä vangitsee hetken muutamalla hallitulla viivalla, käyttää graafikko työnsä suunnitteluun ja valmistukseen pitkän tovin. Välitön kädenjälki näkyy harvemmin, sen sijaan erottuu pitkäjänteisyys: huolellisesti hiotun idean tiivistelmä, käden harjaantunut taito. Ja koska grafiikassa on aina mukana myös sattuman kädenpuristus, taiteilijan – ainakin harrastajan – on osattava säilyttää nöyryytensä arvaamattoman edessä.”

Grafiikka on luonteeltaan hyvin intiimiä, vaatimatonta ja erityisesti käsityötä vaativaa. Niinpä sen parissa työskentelevältä vaaditaankin ”pitkää pinnaa”, kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Näyttelyn lähtökohdasta johtuen se ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, pikemminkin sitä voisi luonnehtia taitavien tekijöiden tekniikkakirjoksi.
Jos se kaikesta satunnaisuudestaankin huolimatta onnistuu viestimään taidegrafiikan moni-ilmeisyydestä ja sen lähes rajattomista mahdollisuuksista sekä antamaan virikkeitä jatkotutkimuksiin grafiikan parissa niin sille asetettu tavoite täyttyy.

”Ilmaisukeinot taidegrafiikassa ovat rajallisemmat kuin monessa muussa taiteen lajissa, mutta toisaalta juuri tässä piilee myös sen voima. Toimiva vertaus löytyy musiikista: lyhyessä musiikkikappaleessa jokainen nuotti ja tauko korostuvat ja saavat näin aivan erilaisen painoarvon, ja samaten grafiikassa yksittäisen viivan laatu näyttelee merkittävää osaa työn kokonaisuudessa Vähäeleisessä musiikkikappaleessa epätäsmällisyydet ja virheet korostuvat räikeämmin kuin suurissa sinfonioissa,  vastaavasti grafiikassa heikosti hallittua tekniikkaa ei voi kätkeä. Minimalismi on myös voimaa: grafiikan työ tarjoaa mahdollisuuden varsin intiimiin vuorovaikutukseen katsojansa kanssa.

 

In English :

a-b-c-graphicers

During the centuries of its existence, printmaking has been transformed from a purely technical craftsmanship to one of the most flourishing forms of artistic expression. The current popularity of printmaking is based on many practical reasons not difficult to understand: Art prints are versatile in expression and easily adapted to the spirit of each period; a place can be found for them in most homes and public spaces; moreover, being relatively inexpensive, they are affordable to many friends of the arts.

Artists: OUTI HEISKANEN, MATTI HINTIKKA, LARS HOLMSTRÖM,
              PENTTI KASKIPURO, INARI KROHN, ELINA LUUKANEN,
              ANTTI RATALAHTI ja ESA RIIPPA.

The purpose of this exhibition is to provide a quick-to-use lay person’s guide and introduction to the technique and various methods of printmaking. That is why it focuses on only a few of the most common and most widely known methods. We hope that, despite – or perhaps precisely because of – its concise format, this exhibition will encourage visitors to further study. Those looking for more knowledge can browse in a wide selection of more detailed guides on art prints, artists and techniques in various languages.

The appreciation of art prints is enriched and made more profound when it is associated with information on the technique used in printing and an understanding of what each technique requires of its maker or the motif. We hope that this guide, published during this exhibition, will find its way on to the bookshelves of many art lovers, exhibition visitors, students or other lovers of art prints.

In printmaking, the means of expression are more limited than in many other forms of art, but on the other hand, it is here that its strength lies. We can look for a comparison in music. In a short musical piece each note and pause is emphasised and thus receives a completely different weight. Similarly, in printmaking the quality of each individual line plays an important part in the entity of the work. In a minimalist musical piece inaccuracies and mistakes are more blatantly apparent than in large-scale symphonies, just as it is not possible to hide a poor mastery of technique in printmaking. Minimalism also has a strength of its own: a print invites the spectator to a very intimate interaction. 

As a means of artistic expression, printmaking is an almost complete opposite to more direct forms of art. Whereas a croquis draughtsman captures a moment with a few controlled lines, the printmaker may use a lengthy period to design and make a print. Spontaneous expression is more rarely seen; instead, sustained concentration can be distinguished: the crystallisation of a carefully polished idea, the accomplished manual skill. And, since printmaking also always involves the handshake of the accidental, the artist – at least the amateur artist – must learn to remain humble before the unforeseeable.

 

Kuvaa klikkaamalla näet suurennoksen

hintikka

kaskipuro