kevät 2011


5.1. – 23.1.2011      
Tiina Leppänen
Ulkotilassa
Maalauksia

Lue lisää näyttelystä

Taiteilijan omat sivut

26.1. – 13.2.2011      
Helena Petersen Dyggve
Veistoksia

Georges Valenzuela Solari
Maalauksia

Lue lisää näyttelystä

16.2. – 27.2.2011      
Tiina Tainio
Ihania naisia
Teoksia

Lue lisää näyttelystä

Taiteilijan omat sivut

 

Studiossa
1.3. – 20.3.2011      
Pirkko Kilpelä
Ikoneja

Taiteilijan omat sivut


1.3. – 26.3.2011      
Maarit Hakkarainen
Maalauksia

Lue lisää näyttelystä

29.3. – 17.4.2011      
Minna Floman
Mosaiikkia

Lue lisää näyttelystä

Taiteilijan omat sivut


20.4. – 8.5.2011      
Leo Karsikas
Alkusoitto
Veistoksia

Lue lisää näyttelystä

Taiteilijan omat sivut

11.5. – 29.5.2011      
Kirsti Lento
Maalauksia ja teoksia

Lue lisää näyttelystä


1.6. – 19.6.2011      
Kirsti "KooHoo" Hyytiäinen
Valokuvia

Lue lisää näyttelystä

Taiteilijan omat sivut

 

5.1. – 23.1.2011      
Tiina Leppänen
Ulkotilassa
Maalauksia

Teokset on maalattu ulkona eri vuodenaikoina öljyväreillä vanerille  Tampereella ja sen lähiympäristössä.  Tiina Leppänen työskentelee, metsässä, järvien rannoilla, kaupungin keskustassa ja talvella järven jäällä . Lähtökohta teoksille on aina havainto. Teoksen aiheena voi  olla jokin ihmisen pois heittämä tavaraluonnossa:, kuten muovikanisteri kivikossa. Esine voi myös symboloida jotakin tunnetta- tyhjä penkki metsässä kuvaa Tiina leppäselle yksinäisyyttä
Ulkona oleminen merkitsee Tiina Leppäselle tilassa olemista. Tällöin luonto saa uuden merkityksen, eikä se ole vain etäällä oleva maisema, vaan taiteilija kokee olevansa maiseman sisällä  ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

26.1. – 13.2.2011      
Helena Petersen Dyggve
Veistoksia

Georges Valenzuela Solari
Maalauksia

Helena Petersen Dygve on asunut koko aikuisikänsä ulkomailla 6 eri maassa ja tehnyt työuransa pääasiassa Ulkoministeriön ja Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa.
Kuvanveiston hän aloitti 1980-luvun lopulla Genevessä. Taiteilijan  aiheet ovat etupäässä rehevät naiset yksin tai kaksin ja harvemmin mies ja nainen yhdessä. Nämä hän tekee ilman mallia. Hän on lisäksi tehnyt muutamia äiti/tytär patsaita ja aikaisemmin  myös nuoria miehiä ja eläimiä mallista. Patsaat ilmaisevat usein ihmisen kaksoispersoonaa tai naurettavia puolia sekä samanaikaisesti ironiaa ja hellyyttä.  

Latinalaisesta Amerikasta kotoisin oleva taiteilija Georges Valenzuela Solari on maalannut 16-vuotiaasta lähtien. Hän on syntynyt Chilessä ja opiskellut Santiago de Chilen taideakatemiassa vv. 1947-50. Hän oli Chilessä poliittisesti aktiivinen ja v:n 1973 sotilasvallankaappauksen jälkeen hän on asunut ja työskennellyt Ranskassa. Hän on myös asunut Kiinassa, Argentiinassa ja Venezuelassa. Valenzuela Solarin öljyväri- ja guassitöiden aiheita ovat lähinnä maisemat ja kaupunkilaiselämää. Värit, valo ja aurinko ovat hänen maalauksensa peruselementtejä. Itse hän pitää juuri väri-ilmaisua keskeisenä työssään. Viime vuosina  taiteilija on hakenut inspiraation uuden kotimaansa maisemista, alkaen Pariisista ja päättyen Välimeren aurinkoon ja rannikkomaisemiin. Mukaan mahtuvat myös muistikuvat Tyynen valtameren rannikosta ja satamista. Maisemamaalausten ohella Valenzuela Solari harrastaa « sormien harjotteluna » lempeän humoristisia guassitöitä, joissa hän kuvaa ihmisiä ja erilaisia hassuja tilatenteita.

16.2. – 27.2.2011      
Tiina Tainio
Ihania naisia
Teoksia

Ulkomailla monta vuotta asunut Tiina Tainio haluaa näyttää meille erilaisia ihania naisia. Osa naisista on selvästi taustaltaan eri kulttuureista, osan kansallisuus taas ilmenee vain pienenä häivähdyksenä kasvonpiirteissä.

Upeita, eksoottisia, viileitä, kiehtovia - niin ihania naisia.

Mutta mitä oikein tapahtui muutama vuosi sitten Prahan matkalla? "Onhan naisia kuvattu taiteessa eri aikakausina, mutta tekkiläinen taiteilija Alfons Mucha on suuri innoittajani. Ja siitä se ihanien naisten maailma sitten syntyi..."

Näyttelyssä on esillä niin öljyväritöitä, akvarelleja kuin mosaiikkejakin. Tervetuloa tutustumaan!

tiinatainio

1.3. – 26.3.2011      
Maarit Hakkarainen

Pieni pyhiin vaellus ja muutama lankeemus

Raamatun ja kirkon opetus - vai olemmeko tulleet vaiheeseen, jossa pitäisikin
puhua erillisistä opetuksista? - puhuttaa edelleen. Laskeutuessamme kohti
pääsiäisen pyhiin voinemme miettiä, onko Raamatun sana ikiaikaista totuutta
vai muuttuuko se ajan virrassa kuten tieto? Sekoitammeko ne sopivammaksi
tulkinnaksi? Maalauksissani pohdin Raamatun viitekehyksessä ihmisen loppujen
lopuksi kovin ohutta ymmärrystä olemassaolostaan ja siitä mihin kaikki kerran
päättyy tai johtaa.

Kuljemme kukin täällä oman vaelluksen, jotkut oikean pyhiinvaelluksenkin,
Santiago de Compostellan, useimmat vain ns. Kompastellen! Kerran
jokainen "jättää omat jälkensä" -katoaa kuin jäljet rannalla aaltoihin, vai?
Meihin on juurtunut hyvin epäilyksen siemen, lieneekö peräisin kielletystä
hedelmästä. Se johtaa ja sotkee ajatteluamme. Näin Edelläkävijä-maalauksessakin,
onko edessäkäypä " homo erecticus vai angelicus" ? Entäpä mitä aikamme ihmiselle
tulee mieleen vaikkapa sanoista merkki(v)aate, Janssonin kiusaus tai lävistys ?
Mitä taas kuva kertoo samoista merkityksistä?
Tekstini ja maalaukseni sisältävät monta kysymystä. Onko siis ihmisen osa
kysellä ja etsiä itse vastauksia, vaikkapa Kirjojen kirjasta!

Edellisestä näyttelystäni Helsingissä on vierähtänyt jo 7 vuotta. Esillä olevat
maalaukset ovatkin syntyneet hitaasti monen vuoden syklillä. Vaikka teemani
on "haudanvakavaa", niin teoksiani on lupa katsella paitsi sivuilta, ylhäältä ja
alhaalta, niin myös huumori silmäkulmassa,kuten maalauksessani Memento morte-
Muista kuolla. Tosikuolleella on hymy herkimmässä. Miksi?

29.3. – 17.4.2011      
Minna Floman
Mosaiikkia

Neitsyt Maria on kautta aikojen innoittanut säveltäjiä ja kuvataitelijoita. Kirkkotaiteessa ja ikonografiassa häneen liitetään tietyt värit ja koristeaiheet. Lukuisat kasvit ja kukat ovat saaneet nimensä Neitsyt Mariaan liittyvien legendojen ja myyttien pohjalta. Minna Flomanin Mariamosaiikki on taidetta, joka on syntynyt Maria-aiheisen musiikin ja Neitsyt Mariaan liittyvän runsaan väri- ja kasvisymboliikan inspiroimana.

Mosaiikkinäyttely on osa suurempaa poikkitaiteellista Maria-projektia, jossa kamarikuoro Novena ja mosaiikkitaiteilija Minna Floman yhdistävät musiikkia ja kuvataidetta. Projekti huipentuu keväällä 2011 Marian ilmestyspäivänä Espoon tuomiokirkossa järjestettävään Maria-aiheisen konserttiin, Novenan uuden A Cappella -kuoromusiikkilevyn julkaisemiseen ja Galleria Dixissä järjestettävään mosaiikkinäyttelyyn. Projekti lahjoittaa osan mosaiikeista espoolaisiin vanhainkoteihin, palvelutaloihin ja seurakunnan tiloihin. Projektin tavoitteena on tarjota laajemmalle yleisölle korkealuokkainen, kuvataiteen ja musiikin vuorovaikutuksesta syntynyt taide-elämys ja samalla syventää ja avartaa kuvaa  Neitsyt Mariasta ja häneen liittyvästä symboliikasta.

Minna Flomanin mosiaiikkitaidetta on ollut esillä neljässä näyttelyssä, Suomessa ja Englannissa. Hänen aikaisempien teostensa teemana on ollut suomalainen muinaiskoruornamentiikka. Hän on opiskellut mosaiikintekoa mm. englantilaisen mosaiikkitaiteilijan Emma Biggsin, amerikkalaisen Sonia Kingin sekä ranskalaissyntyisen mosaiikkitaiteilijan Virginie Loÿn johdolla. Hän on myös suorittanut Orsonin Master in Mosaic  –kurssinVenetsiassa sekä mosaiikki-ikonikurssin venäläisen ikonitaiteilijan Jurij Jarinin johdolla.

Näyttelya on tukenut Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet. Maria-projektia ovat lisäksi tukeneet Espoon kaupunki, Kirkkohallitus ja Oskar Öflundin säätiö.

Mariamosaik

Jungfru Maria har inspirerat kompositörer och bildkonstnärer sedan urminnes tider. I sakral konst och i ikonografi har specifika färger och ornament förknippats med henne. Otaliga växter och blommor har fått sitt namn enligt myter och legender förenade med Jungfru Marias liv. Minna Floman har skapat sina Mariamosaiker inspirerad av det rika musik- och symbolarvet kring Jungfru Maria.

Mosaikutställningen är en del av ett större tvärkulturellt Maria-projekt där kammarkören Novena och mosaikkonstnären Minna Floman förenar musik och bildkonst. Projektet utmynnar våren 2011 i en konsert i Esbo domkyrka på Maria bebådelsedag, en skiva med körmusik A Cappella och en mosaikutställning i Galleri Dix – allt kring temat Jungfru Maria. Projektet donerar mosaikkonstverk med Mariatema till åldringshem, sjukhus och församlingssalar i Esbo. Projektet vill erbjuda för en bredare publik en attraktiv och högklassig konstupplevelse med interaktion mellan bildkonst och musik. Strävan är också att skapa tillfälle till reflektion kring Jungfru Maria och den rika symbolvärlden omkring hennes person.

Minna Floman har ställt ut sin mosaikkonst på fyra utställningar; två i Finland och två i England. Hennes tidiga arbeten har fört forntida finsk smyckesornamentik till nutiden i en ny skepnad med mosaikkonsten som uttrycksmedel. Hon har studerat för mosaikkonstnärerna Emma Biggs, Sonia King och Virginie Loÿ. Hon har också gått en Master in Mosaic –kurs på Orsoni i Venedig och en mosaikikonkurs under ledning av ikonkonstnären Jurij Jarin.

Utställningen har fått understöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet. Mariaprojektet har ytterligare fått understöd av Esbo stad, Kyrkostyrelsen och Oskar Öflunds stiftelse.

20.4. – 8.5.2011      
Leo Karsikas
Alkusoitto
Veistoksia

Leo Karsikkaan Alkusoitto-näyttely koostuu pienistä pronssiorkestereista, musiikillista maalauksista ja ääniteoksesta.  

Pronssiorkesterien kirjo ulottuu piano-sooloista klassisisten kamariorkesterien kautta jazz-kokoonpanoihin. Jokainen muusikko on itsessään uniikki teos ja ilmentää kyseisen instrumentin luonnetta ja soittajan persoonaa. 

Pronssimuusikot on ovat noin 20–30cm:n korkuisia ja taiteilijan itsensä valamia. Veistokset on jälkikäsitelty tummalla patinoinnilla. 

Näyttelytilan äänimaiseman muodostaa Leo Karsikkaan säveltämä ja tuottama Sinfonia-ääniteos, joka saa Alkusoitto-näyttelyssä ensiesityksensä.

leokarsikas

11.5. – 29.5.2011      
Kirsti Lento
Maalauksia ja teoksia

Teoksieni (maalaukset ja veistokset) teemana on usein vallankäyttö, vaikeneminen,
vapaus tai sen puuttuminen. Käsittelen myös pelkoja ja sen voittamista, sekä
vahvuuden ja heikkouden olemusta.

Yhteinen tekijä teoksissani on voimakas vastakohtaisuus: pelottava – houkutteleva,
voimakas – heikko, ironia – vakavuus, tasapainoilua pessimismin ja optimismin
välillä.

Galleria Dixin näyttelyn teemana ovat: ihmisen oikeus olemassaoloon, rajat ja
rajoitukset sekä paikan merkitys.

Kirsti Lento

1.6. – 19.6.2011      
Kirsti "KooHoo" Hyytiäinen
Distant Closeness
Valokuvia

Kirsti KooHoo Hyytiäisen näyttely Distant Closeness hiipii etäältä lähelle, työntää läheltä etäälle. Mustavalkokuvat ovat tarinoita yksinäisyyden, pelon, unelmien, kaipuun, rauhan, vihan, toivon, levollisuuden etäisestä läheisyydestä ja läheisestä etäisyydestä. Katsoja kutsutaan mukaan keskelle tarinaa, jolle jokainen voi luoda omat kehyksensä. Näyttelyn valokuvat ovat pieniä kurkistuksia ihmisten tunteisiin ja tiloihin – hetkelliseen pysähtyneisyyteen.

Hän on hiljaa.
Hän on muualla.
Hän on eilen.

Hän on läsnä.
Hän on yksin.
Hän on kadonnut.

Hän on

sinä.
Hän on

minä.

Distant closeness -näyttelyn kuvat on otettu useissa eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä Suomessa että ulkomailla, mutta ne heijastavat universaaleja tunnetiloja, joita ei voi, eikä tarvitsekaan, paikallistaa. Kuvapareissa elollinen ja eloton kiedotaan yhteen; elollinen osa pysähtyy ja pysäyttää mielen, eloton liikkuu ja liikuttaa sitä. 

Ja hän kysyy
kesyttämätön
näkymätön
kauneus itse
vastaa
alati liikkuvien
visioiden avulla.

Hän on

te
Hän on

me.

Hän on
kohtauksia tietynlaisessa valossa

 – vangittuna.

koohoo