kevät 2013

anttivirkkunen

5.1. – 24.1.

Antti Virkkunen
maalauksia

Taiteilijan sivut

Lisää näyttelystä

26.1. – 14.2.

Kaj Sandell 
maalauksia    

Lisää näyttelystä

16.2. – 7.3.

Riitta Hellén-Vuoti 
maalauksia 

Lisää näyttelystä

 

9.3. – 28.3.

Minna Floman
mosaiikkia 

Lisää näyttelystä

Taiteilijan sivut

30.3. – 18.4.

Annita Ödman
grafiikka ja keramiikkaa

20.4. – 9.5.

Anssi Mikael Okkonen
piirustuksia ja grafiikkaa   

Lisää näyttelystä

Taiteilijan sivut

11.5. – 30.5.

Timo Sälekivi
maalauksia

Lisää näyttelystä

Taiteilijan sivut

11.5. – 30.5. Studiossa

Päivi Hintsanen
pigmenttimustevedoksia  

Lisää näyttelystä

Taiteilijan sivut

1.6. – 20.6.

Martti Suomela
maalauksia ja monotypioita

Lisää näyttelystä

1.6. – 20.6. Studiossa

Jennifer Cunningham
grafiikkaa

Lisää näyttelystä

Taiteilijan sivut

 

 5.1. – 24.1.

Antti Virkkunen

KAUPUNGIN KASVOT

Kaupungin kasvot kuvaa taidemaalari Antti Virkkusen tuntoja kotikaupunkiaan Helsinkiä kohtaan. Kaikkien teosten lähtökohtana on ollut todellinen kaupunkinäkymä. ”Nämä maisemat koskettavat minua. Haluan kuvata niitä tunteita, ajatuksia ja muistoja, joita ne herättävät sisälläni”. Teokset ovat pelkistettyjä ja voimakkaan persoonallisia. Taiteilija on maalannut ne itse kehittämällään väripintoihin perustuvalla maalaustavalla, joka vapauttaa tekijän esittävyyden sidoksista.

Teosten värimaailma on linjakkaan tiivis. Vallitsevaksi nousee hienovaraisesti pehmennetty violetti.

 26.1. – 14.2.

Kaj Sandell 
maalauksia  

 

 

Galleria Dix 16.2.- 7.3.2013
Sisäisiä kuvia
maalauksia ja runo
Riitta Hellén-Vuoti 

 

                          Lähtö ja paluu

         Elämä on matkaa itseen ja maailmaan.               
            Tätä matkaa en voinut suunnitella
                 se päättyy keskeneräisenä,
                          ainutkertaisena                  
                     sateisen kesän jälkeen.

                                                                 
Kun kesä oli lopuillaan, maalasin kankaalle näyttelyyn tulevan öljyvärityön Lähtö ja paluu, joka kuvautuu myös runon muodossa.
Runoja olen kirjoittanut nuoruusiästä alkaen ja öljyvärimaalauksen aloitin syksyllä -97. Sisäinen kuva voi olla sekä runona että maalauksena - runomaalauksena. Maalaamisen ohella teen psykiatrianerikoislääkärin ja psykoterapeutin työtä.

9.3. – 28.3.

Minna Floman
mosaiikkia 

Minna Flomanin näyttely on syntynyt kotimaisen naisrunoilijan, Solveig von Schoultzin lyriikan innoittamana. Runoilijan omintakeiset, syvälliset ja monella tasolla pohdintaa herättävät ajatukset elävät mosaiikkitöiden pintojen, värien ja muotojen vaihteluissa. Runot – ja mosaiikit – luonnonilmiöineen, vuodenaikoineen, tunteineen ja elämänvaiheisiin liittyvine havaintoineen kutsuvat näkemään elämän kirjoa uusin silmin.
Näyttelyn tavoitteena on tarjota korkeatasoinen taide-elämys, mutta se on samalla myös kunnianosoitus Solveig von Schoultzille: mosaiikkitaiteilija haluaa omilla töillään nostaa ruotsinkielisen lukijapiirin rakastaman runoilijan tekstit laajemmin myös suomenkielisen yleisön tietoisuuteen. Runojen tekstit ja Helena Anhavan taidokkaat käännökset ovat nähtävillä kuhunkin runoon liittyvän mosaiikkiteoksen vierellä. Galleriaan on myös luotu runonurkkaus, jossa kävijät voivat istahtaa kaikessa rauhassa selailemaan Solveig von Schoultzin runoteoksia.

Minna Flomanin mosaiikkitaidetta on ollut esillä viidessä näyttelyssä, Suomessa ja Englannissa. Hänen aikaisemmat mosaiikkiteoksensa (2006-2009) ovat tuoneet suomalaista muinaiskoruornamentiikkaa nykyaikaan uudessa muodossa, mosaiikkitulkintoina. Sen jälkeen hän loi sarjan mosaiikkitöitä, jotka kumpusivat Neitsyt Mariaan liittyvästä musiikista ja symboliikasta (2010-2011). Minna Floman on opiskellut mosaiikintekoa mm. englantilaisen mosaiikkitaiteilijan Emma Biggsin, amerikkalaisen Sonia Kingin sekä ranskalaissyntyisen mosaiikkitaiteilijan Virginie Loÿn johdolla. Hän on myös suorittanut Orsonin Master in Mosaic  –kurssinVenetsiassa sekä mosaiikki-ikonikurssin venäläisen ikonitaiteilijan Jurij Jarinin johdolla.

Lisää tietoa taiteilijasta: www.minnafloman.fi

 

Diktmosaik

Minna Flomans utställning har sin inspirationskälla i den finlandssvenska författaren Solveig von Schoultz lyrik. Författarens säregna, djupa tankar lockar till reflektion på många plan. På utställningen lever tankarna i variationerna i mosaikverkens ytor, färger och former. Dikterna – och mosaikerna – med naturfenomen, årstider, känslor och observationer kring olika livsskeden erbjuder ett tillfälle att se på livets olika sidor med nya ögon.
Utställningen strävar till att erbjuda en högklassig konstupplevelse, men den är samtidigt en hyllning till Solveig von Schoultz: mosaikkonstnären önskar med sina verk lyfta fram författarens texter också till en vidare, finskspråkig allmänhet. Dikterna och Helena Anhavas skickliga översättningar visas bredvid de mosaikverk som de hänför sig till. I galleriet finns en dikthörna där besökarna kan sätta sig ner och i lugn och ro bläddra i Solveig von Schoultz diktsamlingar.

Minna Floman har ställt ut sin mosaikkonst på fem utställningar i Finland och i England. Hennes tidigare arbeten (2006-2009) har fört forntida finsk smyckesornamentik till nutiden i en ny skepnad med mosaikkonsten som uttrycksmedel. Därefter skapade hon en serie mosaikverk inspirerad av musiken och symboliken kring Jungfru Maria (2010-2011). Hon har studerat för mosaikkonstnärerna Emma Biggs, Sonia King och Virginie Loÿ. Hon har också gått en Master in Mosaic –kurs på Orsoni i Venedig och en mosaikikonkurs under ledning av ikonkonstnären Jurij Jarin.
Mera information om konstnären: www.minnafloman.fi

20.4. – 9.5.

Anssi Mikael Okkonen
piirustuksia ja grafiikkaa   

A  I  K  A

Lyijykynäpiirroksia

 

”Näyttelyn kokoava teema on ajallisuus ja sen ilmeneminen itseäni ympäröivässä yhteisössä. Tutkin töissäni karjalaista kulttuuria, sen juuria ja tätä päivää. Erityisesti henkilökuvat kiehtovat minua ja haluankin niillä tuoda esille kysymyksiä ihmisenä olemisen mysteeristä. Idealismi, toivo paremmasta tulevaisuudesta sekä rauhanominen rinnakkaiselo luonnon kanssa ovat läsnä teoksissani. Näyttelykokonaisuus on siis kuvaus uuden sukupolven elämänuskosta ja kasvamisesta vastuulliseen, tiedostavaan aikakauteen.”

Anssi Mikael Okkonen

Taiteilija piirtää galleriassa  21., 23. ja 24. huuhtikuuta 2013 klo 12-16.

1.6. – 20.6.

Martti Suomela
maalauksia ja monotypioita

1.6. – 20.6. Studiossa

Jennifer Cunningham
grafiikkaa

The Thin Line

Galleria Dix tekee yhteistyötä irlantilaisen taiteen kuraattorin John Fizerlandin kanssa. Tuleva taiteilija on graafikko ja taidemaalari Jennifer Cunningham. Hän on palkittu taiteilija ja saanut paljon huomiota kotimaassaan ja ulkomailla.

”Ohut viiva” niminen näyttely kuvaa lähinnä taiteilijan kuivaneulatekniikkaa, mutta se voi kuvata myös ohutta lankaa lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden välissä. Teosten aihepiiri kuvaa näitä tuntemuksia herkästi ja informatiivisesti. Näyttelyssä on myös maalauksia samasta aihepiiristä.

www.jennifercunningham.ie

Näyttelyn avaa Irlannin suurlähettiläs Dermot Brangan  1.6.2013 klo 15.00

11.5. – 30.5.

Timo Sälekivi
maalauksia

Timo Sälekivi (s. 1969) tuo näyttelyyn muutaman viime vuoden aikana valmistuneita akryylimaalauksia. Sälekiven maalauksissa pääasiallinen aihe on lintuhahmojen elämän ja elinympäristön kuvaus. Kuvien perimmäinen tarkoitus on kuitenkin välittää tunnetila tai tunnelma,
”näkyvät osat” ovat vain ilmaisun välineitä. Suuri osa näyttelyn maalauksista on syntynyt ilman luonnostelua, improvisaationa. Akryylimaaliin painetun rautaromun jälkiä seuratessa seasta on löytynyt oviaukko, portaat, lintuhahmon pää, kovakuoriaisen panssari tai jalat.

timo

 

11.5. – 30.5. Studiossa

Päivi Hintsanen
pigmenttimustevedoksia  

Päivi Hintsasen (s. 1970) näyttelyteosten tekniikkana on tietokoneella toteutettu grafiikka, jossa yhdistetään valokuvaa, skannattuja elementtejä ja maalausta. Teoksissa oleellista on tarina, joka
kerrotaan välillä selkeämmin, mutta joka välillä löytyy vain piilotettuna viitteenä pienistä yksityiskohdista - tai katsojan päästä. Teosten syvyys muodostuu useista päällekkäisistä kuvista ja raaputetuista materiaalipinnoista, jotka yhdessä muodostavat aivan uuden kokonaisuuden - eikä alkuperäisistä kuvista välttämättä jää jälkeäkään.

hintsanen