syksy 2018

19.8. - 6.9.2018
Urban Nature I
Hans G. Hästbacka
Camera obscura

Lisää näyttelystä 

19.8. - 6.9.2018
Urban Nature I
Hans G. Hästbacka
Camera obscura

Suomeksi
Camera obscura-projekteissani teen kokeilevaa valokuvausta. Tutkin luonnon ja maiseman muuttumista tämän ilmaisutavan tarvittavan ajan myötä. Pyrin primitiivisuuteen ja yksinkertaisuuteen. Rakennan neulanreikäkameroita arkisista materiaaleista ja pakkauksista. Näillä kotitekoisilla kameroilla vangitsen valon ja liikkeet urbaaneissa maisemissa.

På svenska
I mina projekt med Camera obscura utövar jag undersökande fotografi. Jag studerar naturens och landskapets föränderlighet med hjälp av uttryckssättets behov av tid. Jag strävar till det primitiva och enkla genom att konstruera nålhålskameror av vardagliga material och föremål. Med dessa kameror fångar jag ljuset och rörelserna i urbana miljöer.

In English In my projects with Camera obscura I work with investigative photography. I study the variability of nature and landscape by using the technique´s need of time. I construct so-called "Low-tech" pinhole cameras of various materials. With these cameras, I have captured the light and movements in urban environments.